Celotno dogajanje ima izrazit domovinsko vzgojni pomen in je namenjeno predvsem mladim – osnovnošolcem in srednješolcem kot del domovinske-občanske vzgoje. Pohod ni v kakršnem-koli tekmovalnem odnosu v smislu podvajanja s tistim zimskim v začetku  januarja, ampak je na nek način njegova logična in vsebinska doponitev in nadaljevanje.


Temeljni namen akcije – tako pohoda kot festivala miru je mirovniška kultura, mir kot vrednota, uporništvo kot moralna kategorija, uporništvo kot atribut narodovega preživetja, ponosa in samozavesti, kot del kontinuiranega občanskega poguma... vse to pa se naj tvorno inspira v vrednotah partizanstva (celovitega upora proti nacifašizmu) in celostnega boja Slovencev za emancipacijo (Slomšek, Maister, NOB-1941-45, osamosvojitvena vojna poleti 1991). Mirovniška kultura pledira predvsem za dialoškost v vsakodnevnem Življenju, za Sočutje, za enake razvojne možnosti - zlasti mladih, za solidarnost, za prijaznost in naklonjenost v medosebnih odnosih in predvsem za mir v naših srcih in v dušah!


Pri organizaciji celotne prireditve (pohoda in Festivala miru) skušamo integrirati najširše društvene potenciale – Zvezo borcev NOB, veteranske organizacije, policijska združenja Sever, planinska in turistična društva, občine, ki se razprostirajo na najširšem teritoriju Pohorja - posamezne šole in vrtce in predvsem medije. V okviru festivalskih mirovniških aktivnosti pripravljamo niz nastopov po osnovnih in srednjih šolah – skupaj s še živečimi borci iz časa NOB in aktivnimi veteranskimi udeleženci vojaških dogajanja poleti leta 1991; smoter – pričevati o dogajanjih, ki so tlakovala pot v mir in svobodo...